Först förbjöds fallskärmsklubben att hoppa. Sedan kunde fiskerivårdsområdesföreningen acceptera att fiskgjusen trots allt fick flyga fritt. Till sist ridklubbens sommarläger där landsbygdsfolk (?) inte kunde tolerera hästar på grönbete. Vad ska komma härnäst från förbudsivrarna? Vad som verkligen var förbud var granplantering invid Racken, men det anammades utan protester.