Citerar några rader från "En Amerikan i Moskva", av Georg Feifer, som beskriver ett jämnställt system...nästan. Några timmars efter öppnandet kommer föreståndaren för mataffären ut och frågar om det finns några judar i kön. Utgå säger han. Åter några timmar går, då frågar han om det finns några minoritetsfolkslag i kön, utgå. Vid stängningsdags öppnar han dörren och förklarar att affären är stängd p.g.a. inventering. Då utbrister någon i kön; Alltid ska judar särbehandlas i det här landet.