Den som nådde ända fram till att museet förverkligades var Ulf Christoffersson, dåvarande bankdirektör på Westra Wermlands Sparbank. För utan nyckel till pengar kommer man inte långt, då blir det bara visioner. Ära den som äras bör.