Alva och Gunnar Myrdal som byggde upp folkhemmet i Sverige, hann också med att avla en praktson, Jan, visserligen med diffust seende men det delar han med många.